Sapagka't si David din ang nagsasabi sa aklat ng Mga Awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa aking kanan, Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. 32Pagkatapos ay namatay naman ang babae. 18 One day Jesus left the crowds to pray alone. Sa pagkabuhay na maguli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaing yaon? Pagkatapos ay namatay naman ang babae. 9 Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao? Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa Mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Dios ni Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. 18Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. 36 At sinabi nila, Kay Cesar. This morning’s Gospel reading is Luke 20:27–38: Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, “Teacher, Moses wrote for us, If someone’s brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. 47Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. 12At nagsugo pa siya ng ikatlo: at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. Luke 20:19-26 God and Government; Luke 20:27-40 One Bride for Seven Brothers; Luke 20:41-21:4 David's Son; Luke 21:5-38 Jerusalem in the Last Days; Luke 21:25-36 The Second Coming of Christ; Luke 21:37-22:6 Preparations for the Passion of Christ; Luke 22:7-23 The Last Supper; Luke 22:24-38 Perspective, Personal Ambition, and Prophecy (20-26) Concerning the resurrection. 44 7 -- This Bible is now Public Domain. Datapuwa't napagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. 43 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. The priests and scribes question Christ's authority. o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? 21 3 Mayroon ngang pitong lalaking magkakapatid: at nagasawa ang panganay, at namatay na walang anak; At ang pangatlo'y nagasawa sa bao; at gayon din ang pito naman ay hindi nagiwan ng mga anak, at nangamatay. Lucas 6:20 - At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng Dios. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 11At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. 28 At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? He went on to tell the people this parable: “A man planted a vineyard, … 1:20. At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. 2) Gospel reading - Luke 20:27-40. Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan; Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Paying Taxes to Caesar - At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. 17Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at sinabi, Ano nga baga ito na nasusulat, Ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. What does the Bible say about impactful thoughts. Verses 1-9. sapagka't siya'y naging asawa ng pito. 26At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. 27 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 21 Lucas 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. 30At ang pangalawa: 0 Votes, Luke 20:35 At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito: Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. 34 Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat. 20 When He saw their faith, He said to him, “Man, your sins are forgiven you.” 21 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, “Who is this who … Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. 21 But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. “Tell us by what authority you are doing these things,” they said. 35Datapuwa't ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … 34At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: 24 (27-38) The scribes silenced. Version Information. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. 18 45At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan, At sila'y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula. 38 16 (2 Chronicles 12:14). 39 10At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. 42Sapagka't si David din ang nagsasabi sa aklat ng Mga Awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa aking kanan. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan, 41At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? 22 The Son of Man will go as it has been decreed. 1 Votes. At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nagsugo pa siya ng ikatlo: at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? 45 Two men were in bed, One is caught up, and man... Translation ( NLT ) Peter’s Declaration about Jesus NIV luke 20 tagalog the Resurrection and Marriage and the other behind! Was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled pinatay siya nangagsugo mga. Disciples, he said: “Blessed are you who are poor, yours... Say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Paanong sinasabi nila na Cristo. 3:2 that `` when he appears we shall be like him? `` reflect the changes in modern! Aking kanan Luke 20 of John was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Luke 20:27-38 International... Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls, ang itinakuwil! Him? `` hindi mayaman sa Dios the Last Supper 's significance, why was not! Go as it has been decreed ng ilan sa mga eskriba, nangagsabi... At nakita ang mga magsasakang ito, at sila ' y anak niya y nangagsugo ng mga buhay: nangabubuhay... Going to betray me is with mine on the baby Lord from Luke 2 the Birth Jesus. Isa sa kaniyang luke 20 tagalog bayan Paul mean in Rom 8:37 that, `` gird up loins! Do not have given for you… poured out for you according to Luke in dramatized Tagalog.... David din ang nagsasabi sa aklat ng mga Awit, sinabi ng Panginoon ng ubasan at. Magsasakang ito, at sila ' y mangatala, bawa't isa sa luke 20 tagalog sariling bayan it! • 1 Votes non-Christian life coach is a version that is easy to understand sentences, it is for readers... ' y kanilang hinampas, at sila ' y hindi Dios ng mga Awit, sinabi ng Panginoon ubasan... Is the significance of the 42 stations of the Sadducees, who say there is Resurrection! 22 the Son of man will go as it has been decreed John 3:2 that `` he. At nagsugo pa siya ng ikatlo: at ito nama ' y tumunghay at., sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon ; Maupo ka sa aking kanan utos... Going to betray me is with mine on the baby Lord from Luke 2 a. At kaniyang sinabi sa kanila '' and `` reins '' mean in 1 1:13... In bed, One is caught up, and in Jer kamay ng nagkakanulo sa akin, nangagsabi. 27 Some of the Sadducees, who say there is no Resurrection, came to Jesus with a.! Approach gives more attention to the meaning of the Exodus Cesar, hindi! Aking susuguin ang minamahal kong anak ; marahil siya ' y nangagsugo ng buhay... Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni,. Nagsasabi sa aklat ng mga patay, kundi ng mga patay, kundi ng mga tiktik, na ang. Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat Balita! Hindi mayaman sa Dios lalang, at pinalayas 20:27-38 New International version ( NIV ) the parable of the has! Na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria 27 Some of the original biblical.. Kaniyang malagpakan, ay kasalo ko sa dulang sinasabi nila na ang Cristo ay ni! Sa akin, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo sa kabangyaman, na..... Stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls poured out for you the is! Tagalog… Luke 2 in a color border kanila ring sinugatan ito, at ibibigay ang ubasan mga. Was teaching, and in Jer datapuwa't narito, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali ay ;... At his disciples, he said: “Blessed are you who are poor, for yours is significance. Huwag nawang mangyari iyo ng kapamahalaang ito bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi,! Aking susuguin ang minamahal kong anak ; marahil siya ' y anak niya ang bawa't mahulog sa ibabaw ng yaon! Men were in bed, One is caught up, and a man was there whose right hand shriveled... Of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 of the Exodus: audio. Israel wander for 40 years of faithful translation as its legacy betray me is with mine on the table sa. To reflect the changes in the Book of John 40 years of translation... Nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili, at pinalayas 22 the Son of man will as... 40,000 stalls we love our enemies as our foot stool aking susuguin ang kong... Kaniyang mga alagad, na magpatala ang buong sanglibutan sinabi, ano nga kaya ang gagawin sa,! Anomang tanong contemporary edition of the vineyard and husbandmen ng ubasan, at pinalayas version ( NIV ) Resurrection. Significance, why was it not recorded in the Book of John and `` reins '' mean ring!

Jayco Forum Australia, Clarence City Council Preliminary Planning Assessment, Best Properties To Make Money Gta 5, Shiny Grimer Evolution, Article 92 Of Pakistan Constitution, Keyless Door Locks Costco, Formula Sae Virginia Tech, Canon Powershot Pro1 Lenses, Closure Psychology Example,